» Meist lähemalt

Meist lähemalt

Audit Partner OÜ on 1999.aastal loodud audiitorfirma, mille eesmärgiks on pakkuda oma klientidele alati sõbralikku ja kvaliteetset teenust läbi audiitortegevuse, raamatupidamise korraldamise, finantsjuhtimise ning maksunõustamise.

Inge Palgi

Inge omab 19 aasta pikkust kogemust ettevõtete auditeerimise, raamatupidamise korraldamise ning finantsjuhtimise vallas. Olles eelnevalt töötanud audiitorina ning finantsjuhina erinevates rahvusvahelistes ettevõtetes on ta praegu tegev Audit Partner OÜ juhatajana ja vandeaudiitorina.
Inge on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna ning vandeaudiitori kutse omandas 1999.aastal.


Evelin Tints

Evelin omab 13 aastast töökogemust maksunõustamise ja raamatupidamise valdkonnas, ta on töötanud nii Maksu- ja Tolliametis kui ka erasektoris, maksunõustajana rahvusvahelises audiitorbüroos. Evelin osaleb ettevõtete auditeerimise protsessis ning tegeleb klientide maksunõustamisega.
Evelin omab Tallinna Majanduskooli rakenduslikku kõrgharidust maksukorralduse erialal.

 

Birgit Suurhans

Birgit töötab meie ettevõttes audiitori assistendina, samuti pakub ta selle kõrvalt raamatupidamise teenuseid. Ta osaleb nii auditiprojektide läbiviimises kui ka personali- ja klientidega seotud tegevuste koordineerimises.
Birgit on lõpetanud Tallinna Majanduskooli infotehnoloogia ning Tallinna Ülikooli andragoogika eriala.

 


Inese Pärnamaa

Inese on viimase 14 aasta jooksul end tõestanud kõrgelt nii tavaraamatupidaja kui ka pearaamatupidaja ametites olles seotud ettevõtetega, millede tegevusvaldkondadeks on olnud toiduainetetööstus, toitlustus, looma- ja taimekasvatus, tootmine, ehitus, infotehnoloogia, kaubandus, kirjastamine, disain. Inesel on ka pangandusalane töökogemus.
Inese on lõpetamas Tallinna Tehnikaülikooli majandusteaduskonda ärinduse erialal.