Audiitorteenused

Pakume audiitorteenuseid, mis vastavad rahvusvaheliselt tunnustatud audiitortegevuse standarditele (ISA) ning mida viivad läbi pikaajalise kogemusega vandeaudiitor ning kogenud assistendid.

Lisaks tavapärasele aastaaruande audiitorkontrollile saab meilt tellida ka aastaaruande ülevaatust, mida viiakse läbi mõnevõrra väiksemas mahus teostatavate toimingute abil kuid on seeläbi kliendile aja- ja kulusõbralikum.

Teostame ka kokkuleppelisi protseduure, mis keskenduvad vaid teatud kindlate valdkondade osas kindlustunde saavutamisele.

Meie poolt läbiviidava kutsetegevuse vastavust Eesti Vabariis kehtivatele tegevusala reguleerivatele standarditele kontrollib järjepidevalt Audiitorkogu Järelvalve Nõukogu. 2016. aastal läbi viidud kutsetegevuse kontrolli käigus hinnati meie audiitortegevuse kvaliteeti kõrgeimale hindele.

Oleme oma 20 tegevusaasta jooksul auditeerinud ja/või hetkel auditeerimas üle 120 erinevat ettevõtet või organisatsiooni, kattes muuhulgas järgmisi tegevusvaldkondi: tootmine, kinnisvara arendamine, jae-ja hulgikaubandus, internetikaubandus,  tervishoiuteenused, ehitusteenused, konsultatsiooni- ja advokaaditeenused jt.