Maksunõustamine

Meie maksunõustamise spetsialist annab nõu nii igapäevases äritegevuses toimuvate tehingute maksukäsitluste osas kui ka spetsiifilisemates teemades, nagu näiteks kontserniettevõtete vaheliste tehingute hinnastamine ja siirdehindade alase dokumentatsiooni komplekteerimise alused.

Viime läbi maksuauditeid, kus analüüsime maksude asjakohast ja täpset rakendamist ettevõttes, maksustatavate tehingutega seotud dokumentatsiooni piisavust ning anname nõu esinevate ebatäpsuste korrigeerimiseks.

Abistame maksukohustuslaseks arvelevõtmisel ning suhtlemisel maksuametiga.