Palgaarvestus

Pakkudes oma kliendile ainult palgaarvestusteenust hõlmab see tavapraktikas näiteks alljärgnevaid tegevusi:

  • Töötasude, puhkusetasude, boonuste, lõpparvete, haigusrahade ja erinevate kinnipidamiste arvestus
  • Väljamakstavate tasude üleslaadimine internetipanka
  • TSD deklaratsiooni koostamine
  • Töötajatega seotud statistikaaruannete koostamine ja esitamine