Raamatupidamisteenused

Abistame raamatupidamise esmasel sisseseadmisel ning nõustame raamatupidamise igapäevase korraldamise asjus.

Pakume raamatupidamisalaseid teenuseid nii täismahus (igapäevaselt, igakuiselt) kui soovi korral ka kokkuleppelistes mahtudes vaid konkreetse vajaduse tekkides, näiteks ainult töötajate palgaarvestust, ainult maksude arvestamist ning deklaratsioonide täitmist ja esitamist, kord aastas aastaaruannete koostamist jne.

Raamatupidamise täisteenus hõlmab endas tavapraktikas näiteks alljärgnevaid tegevusi:

  • Ostu- ja müügiarvete läbikandmine ja vastavate registrite jooksev pidamine
  • Ostuarvete tasumiste ettevalmistmine internetipangas
  • Pangatehingute läbikandmine raamatupidamisest
  • Töötajate palgaaravestuse pidamine ja tasude väljamaksete ettevalmistamine, palgalipikute edastamine
  • TSD deklaratsiooni koostamine ja esitamine
  • Käibemaksuarevstus ja käibedeklaratsiooni koostamine ja esitamine
  • Põhivarade registri pidamine ja amortisatsiooniarvestus
  • Statistikaaruannete koostamine ja esitamine